Fjellhei-, leside- eller grasmarkspregede intermediære til svakt kalkrike stedegne grus-løsmasser

map TG01-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new