Fjellhei-, leside- eller grasmarkspregede kalkfattige stedegne grus-løsmasser

map TG01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new