Fjellnatur-preget breforland og snøavsmeltingsområde dominert av stein og blokk

map TG01-M005-29

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new