Udifferensiert breforland og snøavsmeltingsområde dominert av stein og blokk

map TG01-M005-28

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new