Udifferensiert leire-, silt-, sand og grusdominert breforland og snøavsmeltingsområde

map TG01-M005-25

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new