Skogsmarkspreget hevet stein- og blokkstrand

map TG01-M005-24

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new