Rabbepreget hevet stein- og blokkstrand

map TG01-M005-22

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new