Udifferensiert hevet stein- og blokkstrand

map TG01-M005-21

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new