Grasmarkspreget hevet grusstrand

map TG01-M005-19

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new