Udifferensiert hevet grusstrand

map TG01-M005-17

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new