Udifferensiert moreneblokkmark

map TG01-M005-14

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new