Snøleiepreget kalkfattig til svakt kalkrik stedegen stein- og blokkmark

map TG01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new