Fjellhei-, leside- eller grasmarkspregede sterkt kalkrike stedegne grus-løsmasser

map TG01-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new