Fjellhei-, leside- eller grasmarkspregede kalkfattige stedegne grus-løsmasser

map TG01-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new