Rabbepregede kalkfattige til svakt kalkrike stedegne grus-løsmasser

map TG01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new