Intermediær til litt kalkrik isinnfrysingsmark

map TE09-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new