Intermediær til litt kalkrik isinnfrysingsmark

map TE09-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new