Klart kalkrik flommarkseng med kildevannspåvirkning

map TE08-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new