Intermediær til litt kalkrik flommarkseng

map TE08-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new