Svært til ekstremt eksponert marin driftvoll

map TE06-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new