Beskyttet til litt eksponert marin driftvoll

map TE06-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new