Sterkt kalkrik oppfrysingsmark

map TE05-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new