Sterkt kalkrik oppfrysingsmark

map TE05-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new