Intermediær til litt kalkrik oppfrysingsmark

map TE05-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new