Langvarig oversvømt flommark

map TE04-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new