Langvarig oversvømt flommark

map TE04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new