Sterkt kalkrik åpen stein- og blokk-flomfastmark

map TE03-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new