Intermediær til sterkt kalkrik åpen leire- til grus-flomfastmark

map TE03-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new