Intermediær til litt kalkrik åpen stein- og blokk-flomfastmark

map TE03-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new