Intermediær til sterkt kalkrik åpen sand- og grus-flomfastmark

map TE03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new