Intermediær til sterkt kalkrik åpen leire- og silt-flomfastmark

map TE03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new