Sterkt intermediær til litt kalkrik naturlig beitebetinget eng

map TD05-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new