Sterkt intermediær til litt kalkrik naturlig beitebetinget eng

map TD05-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new