Klart kalkrik fosse-eng med fossestøv og -tåkepreg

map TD04-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new