Intermediær til litt kalkrik fosse-eng med fosseyrpreg

map TD04-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new