Intermediær til litt kalkrik fosse-eng med fossestøv og -tåkepreg

map TD04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new