Kalkfattig til litt kalkrik rasmarkeng og -hei

map TD03-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new