Intermediær til litt kalkrik rasmarkeng og -hei

map TD03-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new