Intermediær til litt kalkrik kildevannspåvirket rasmarkeng og -hei

map TD03-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new