Intermediær til litt kalkrik rasmarkeng og -hei

map TD03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new