Kalkfattig til litt kalkrik rasmark

map TD01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new