Sterkt kalkrik storblokket tørke-eksponert rasmark

map TD01-M020-09

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new