Kalkfattig storblokket tørke-eksponert rasmark

map TD01-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new