Sterkt kalkrik stein til storblokket rasmark

map TD01-M020-06

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new