Intermediær til litt kalkrik sand- og grus-rasmark

map TD01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new