Sterkt kalkrik storblokket tørke-eksponert rasmark

map TD01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new