Sterkt kalkrik storblokket bakli-rasmark

map TD01-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new