Intermediær til litt kalkrik stein- og blokk-rasmark

map TD01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new