Intermediær til litt kalkrik sand- og grus-rasmark

map TD01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new