Kalkfattig til litt kalkrikt moderat til ekstremt snøleie

map TC08-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new